Olika former av träning

Alla är vi olika och har olika förutsättningar då det kommer till träning. Det finns ett par träningsformer som kanske passar bättre för den som…